TRANSITIE

“Transitie” betekend “overgang” en het verwijst naar het proces van verandering of verschuiving van de ene toestand, situatie of fase naar een andere.

Om de transitie vorm te geven heeft Loqui een methode ontwikkeld, FLOWW. Met FLOWW stel je kaders voor het veranderproces en maak je afspraken over het verloop en ieders rol daarin. Mijn unieke aanpak van transitie wortelt in vijf principes: Flexibiliteit, Leiderschap, Openheid, Werknemersbetrokkenheid en Win-Win. Ofwel FLOWW.

Transitie is maatwerk. Daarom brengen wij eerst de huidige situatie in kaart (A). Dat is het vertrekpunt voor de route naar het gewenste resultaat (B). Wij hechten aan een heldere A en B.

We werken Evidence Based, we doen niet zomaar iets, maar handelen conform beproefde methodes en de laatste inzichten. In dit proces laten we ons optimaal informeren. We nemen interviews af voeren gesprekken, observeren soms als dat nodig is en bevragen medewerkers door het uitvoeren van een enquête.

Er zijn vaste overleg- en contactmomenten. In geval van concrete afspraken, noemen we dit contractmomenten. Hiermee geeft Loqui jouw eigenaarschap over het proces. Stap voor stap en dan opeens ervaar je FLOWW.

Drijvende kracht achter ontwikkeling is veiligheid en nieuwsgierigheid. Loqui creëert de veiligheid om te verkennen en te proberen, om onderuit te gaan en op te krabbelen.

Loqui beschikt over een netwerk van professionals met ieder hun eigen expertise. Waar nodig en gewenst kunnen we deze inzetten. Dit geeft jou de zekerheid dat je, onafhankelijk van mij, krijgt wat bij de situatie past.


"Ik open de ruimte zodat er bepaalde dingen kunnen gebeuren"

Wat levert het op?

Een afgestemde routekaart naar jouw gewenst resultaat. Inzicht in je eigen gedrag en de dynamiek met de ander. Dat bewustzijnsniveau is niet vanzelfsprekend en bereikt lang niet iedereen in het leven. Bij Loqui is dat echter wel het streven. Om te groeien heb je eerst inzicht nodig. Van daaruit kun je gerichte stappen zetten naar de gewenste situatie. Doel is dus allereerst om je bewustzijn te vergroten en daarna je vrijheid van denken en handelen (autonomie).

Uiteindelijk, want daarvoor doen we het, zal dit een positief effect hebben je op persoonlijk welzijn en je professionele resultaten. Je ervaart in ieder geval meer werkplezier en meer inzicht in de processen van de onderstroom. Doorgaans resulteert dat in een hoger niveau op de bovenstroom.

Om een duurzaam effect van FLOWW te bereiken is het raadzaam om een periodieke scan te ondergaan. Je krijgt dan handvatten om het geleerde te blijven toepassen in de dagelijkse praktijk.

Ben je hier klaar voor? Loqui luistert graag naar jou in een vrijblijvend gesprek.

Panta Rhei

Vrijblijvende offerte of heb je een andere vraag?

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!
Velden met een * zijn verplicht om in te vullen!